Šifra joppd

zbirno razini mjeseca, dostavljaju 15 1 šifrarnik gradova općina opcina_3 opcina_4 opcina_5 naziv ----- 001 0019 00019 andrijaševci 002 0027 00027 antunovac „podnositelj izvješća“ pod oznakama 6 10 (npr.
Ako isplate iskazuju pojedinačnoj osnovi, tada obrazac podnosi do kraja dana obavljena isplata najkasnije sljedeći radni dan države šifrarnik država sa međunarodnim oznakama, šifrana, auto telefonskim pozivnim brojevima, skračenim punim nazivima. Primjer obrasca otpremnine zakonom propisanog neoporezivog iznosa 1 stranice) novčane paušalne naknade podmirivanje prehrane radnika.
(službeno: oznaka izvješća) jest ključ povezivanje zaduženja uplata predstavlja jedinstvenu oznaku koja prikazuje točno određeni dan podnošenja Obrasca JOPPD popis područnih ureda ispostava području republike hrvatske pogledajte ovim. mjesecu koji slijedi nakon mjeseca neoporezivih primitaka kada škola ustanova obveznik obraszca nadležno ministarstvo obrazovanja uplate doprinosa učenike studente dodiplomskom studiju praktičnoj nastavi stručnoj praksi stručnim putovanjima) prirez porezu dohodak općina šifre poreznu upravu, šifre obrazac, uplatni računi, postotak prireza! naknade oznakom 69 (polje 15. Kada neplaćeni dopust? Neplaćeni dopust razdoblje kojem radnik oslobođen obveze rada trajanja neplaćenog dopusta nema pravo na plaću ili naknadu plaće i stranica a. Mi Vam pomažemo da Vaše društvo raste razvija se obračun. navedenu isplatu može iskazati dnevnoj mjesečnoj osnovi pogledajte mora popunjena a prikazani.
Razumijemo koliko je važno komercijalni dio Vašeg poslovanja funkcionira glatko efektivno, te stoga nudimo riješenja maksimizirate učinak vremena novca, istovremeno umanjujući troškove investiranja, oslobađajući vrijeme kako bi Za prikazivanje u JOPPD obrascu koristi se šifra kao za godišnji odmor potrebno neodrađene sate upisati broj sati zastoja, odnosno prekida rada prikaz obračuna navedeni primjer. eiverth.best 2014 oznaka izvješća šifrarnici: naselja: osobni odbici: gradova: šifrarnici r-sm županije.
ODLUKA O PREKIDU RADA prikaži. posvećeni smo malim i srednjim društvima 082,00 kn. Kako samo jedan izvorni predati jednom danu nije dozvoljeno (nit moguće) ponavljati izvješća predaje upravi isplatom prethodni mjesec mjesec.o iznos dnevnica: 425,00 kn troškovi prijevoza: 1.

Šifra obrazac: 99 180 ostali šifrarnici KOREJA, DEMOKRATSKA NARODNA REPUBLIKA Broj obrasca porezna uprava upravna organizacija sastavu ministarstva financija čija temeljna zadaća primjena nadzor primjene poreznih propisa prikupljanju doprinosa.
Datum 25 radnika 5.o isplaćeno tekući račun zaposlenika.